Darko Zelić
U �irim i u�im dru�tvenim celinama odazivam se na: Dachaz
Rođendan mi je: 18.12.
Elektro-magnetna po�tanska usluga: dacha[email protected]
Web znamenitosti: alogia.tk
kravar.tk
auspuh.tk
leksikon.tk  
dachaz.net
YUmetal.com

distrib.gq.nu
zg10-01.com
rockexpress.org

hornburg-magazine.net
zemunskagimnazija.edu.yu
Boja koja mi dovodi o�i do izra�aja Crna
Životni moto-kultivator There's no God, nor there is Satan - we are the ones who make our lives suck.
Uskaznica: "zlo", kao i �iroki spektar redovnih citata knpr. "vazali, poltroni, ljigavci", "jeba�u ti majku jebalicom za majku", "svaki dan na Studiju B" i niz opaski koji porede lo�e primere sa zapadnoevropskim hri��anskim kapitalistima...
Muzika kao faktor u ivotu: presudni!
Omiljeni muzi�ki stvaraoci:  Helloween, Finntroll, Anorexia Nervosa, Moonsorrow, Ablaze my Sorrow, Dead Silent Slumber, Denial of God, Mirrorthrone, Falkenbach, Burzum, Akhenaton, Frost, Frostmoon Eclipse, Obsidian Gate, Rivendell, Primordial, ...and Oceans, Cradle of Filth, Octinomos, Spectral, Siebenb�rgen, Edge of Sanity, Summoning, King Diamond, The Great Kat, ...
Voleo bih da u ogledalu na�em: voleo bih da u ogledalu na�em odgovore na sva pitanja! ali po�to moje ogledalo nema dubinsko-istra�iva�ku dimenziju, voleo bih samo da vidim svoj odraz sa mnogo du�om kosom.
Za moja shvatanja interesantni su: Jens Rydén (Dead Silent Slumber), Katla (Finntroll), Damyan ('o�u ja tako da sviram klavijature!), Gaj (ne�u ja da budem tako dementan!), �eki (mason...)
Ah.... volim: metal, metal videos, metalke, metalwear, Dr. Marten's Air Wair (pa �ak i Shelly's rangers!), bundeve, tamu, mra�ne (horror) pri�e, �ume, prirodu, kampovanja, kalemegdan no�u, crno pivo, crveno pivo, krieg pivo (sa tre�njom), �kotski/irski naglasak, zapadnu Evropu, gr�ku/rimsku i egipatsku mitologiju, normalan �ivot,...
Puh... ne volim: (MRZIM:) religiju, mani�no-religiozne (pogotovu takve hri��ane), politiku, vojsku i policiju, USA, Balkan (i sve related, pogotovu Srbiju), ''turbo folk'', napaljene, nu-metalce i korovce, dosadne, penzose, primitivne, RTV pink i sve njihove proizvode, MTV.de i sl., beskorisne stvari....
Tip osobe prema kojoj gajim ose�anja: Devojka koja vozi Wartburg a pride pije crno pivo i �ivi poprili�no slobodno!!! :P
Seksualno opredeljenje: Heterotrofno
Tip seksualnog partnera: sex <=> ljubav, thus...
Osnova svega �to jeste: Ultra brutal-melotik soft-hard-church-gore +simplified hop-strato-nu-metal!
Obrezovao sam se u: "Jovan Dučić"