08.01.1986.�evka
16.01.1987.Te�njak
27.02.1986.Ema
09.03.1986.Tamara
18.03.1986.Cerovi�
27.03.1986.Damjan
30.03.1987.Proka
10.04.1986.Rada
13.04.1986.Ami� Maja
15.04.1986.Bojana
16.04.1986.Milina
07.05.1987.Mirkovi� Maja
09.05.1986.Jovana
05.06.1986.Rale
19.06.1986.Mirko
04.07.1986.�eki
07.07.1986.Mihailo
02.08.1986.Marija
08.08.1986.Rista
17.08.1986.Antok i Stevanovi�
19.08.1986.�urlanka
22.08.1986.Genije
04.09.1986.Du�ica
16.11.1986.Milojevi� Jelena
26.11.1986.Milena
02.12.1986.Gaj
05.12.1986.Andrej
12.12.1986.Aleksandra
18.12.1986.Dachaz
30.12.1986.Vu�kovi� Ivana