Sva dosada�nja predavanja iz Geografije su podignuta.
Za vikend �e biti podignuto nekih 150-200 slika sa ekskurzije (pa vi gledajte!).
U tom periodu o�ekujte i predavanja iz Biologije.