Dobrodošli na prezentaciju 10. odeljenja Zemunske Gimnazije - generacija 2001.
Ovde (ne)možete naći detaljne opise svega što vam se mo�e dogoditi za vreme školovanja u Zemunskoj Gimnaziji, (tj. šta se nama dešava(lo)) kao i sve o samim nama.


Sekcije sajta:

Main ova (početna) stranica (nije ba� od neke koristi, zar ne?).
Odeljenje ko smo i �ta smo...
Nastava raspored, časovi, kontrolne, prepisane sveske, ....
Slike pitam se �ta se ovde krije...
Ostalo ako ostane kao i pro�le godine onda je to "inteligencija na delu"!

 


Nadam se da će bar ove godine site biti od neke koristi.
 


 .:[ Dachaz, webmaster ]:.

Best viewed with Microsoft Internet Explorer 4+
On monitor resolution of 1024x768 (or higher)
this site is part of Dachaz' Networks