Nastava

 

Likovno
Profesorka:
Dinamična Sveska:
Kontrolne:
Izvinjenja:
Tip profesorke:

Ocena profesorke:
Marinković Nina
nema
nema kontrolnih iz Likovnog

1 u polugodištu
hmm?
4,1