Nastava

 

Latinski
Profesorka:
Dinamična Sveska:
Kontrolne:
Izvinjenja:
Tip profesorke:

Ocena profesorke:
Vasiljević Sonja
biće
click

1 u polugodištu
lujka 200%
-1,0!