Nastava

 

Informatika
Profesorka:
Dinamična Sveska:
Kontrolne:
Izvinjenja:
Tip profesorke:

Ocena profesorke:
Božović Danijela
nema
biće

nema?
manje-više dosadna
?,
?