Nastava

 

Geografija
Profesorka:
Dinamična Sveska:
Kontrolne:
Izvinjenja:
Tip profesorke:

Ocena profesorke:
Drndarević Savica (razredna)
biće
samo ako vam je razredna pa ne stigne da vas pita

nema
cool
5,0